Rekuperacja

Wentylacja i rekuperacja - dlaczego warto ?

Wentylacja mechaniczna to nic innego jak naturalny lub wymuszony sposób wymiany powietrza.
Wyróżniamy kilka typów systemów wentylacji:
1. Najbardziej popularnym i jednocześnie przestarzałym systemem jest system naturalny
(grawitacyjny), polegający na wymianie powietrza poprzez doprowadzanie świeżego, lecz
nie zawsze komfortowego powietrza do danego pomieszczenia lub budynku.

2. Rekuperacja, w których sercem systemu jest rekuperator, czyli centrala
wentylacyjna, zapewnia odpowiedni obieg powietrza w danym budynku. Posiada w
sobie dwa wentylatory odpowiedzialne za nawiew i wywiew powietrza.
Rekuperatory jako źródło odzysku ciepła wyposażone są w różnego rodzaju
wymienniki ciepła takie jak: krzyżowy, przeciwprądowy, obrotowy. W zależności od
zastosowanego wymiennika zmienia się odzysk ciepła jak i parametry pracy
centrali.

3. Wentylacja higrosterowalna zapewnia wywiew mechaniczny realizowany centralką
wywiewną, natomiast nawiew realizowany jest nawiewnikami okiennymi lub ściennymi.

Centrale wentylacyjne Östberg

Wśród wielu producentów warto zauważyć szwedzką firmę Östberg, która jest obecnie wiodącym producentem central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Firma ta sprzedaje nowoczesne centrale wentylacyjne o niskim zużyciu energii elektrycznej i wysokiej niezawodności eksploatacji.
Oferowane centrale zapewniają korzystne dla zdrowia powietrze we wszystkich wewnętrznych środowiskach klimatycznych, jak np. w mieszkaniach, biurach, zakładach produkcyjnych oraz ogromnych lokalach i obiektach użyteczności publicznej.Wszystkie produkty firmy Östberg posiadają oznakowanie CE, co potwierdza, iż zostały one objęte procedurą analizy zagrożeń. Każdy produkt posiada ponadto deklarację zgodności WE, co oznacza, że produkt spełnia wymogi dyrektywy unijnej oraz norm zharmonizowanych.

W domach jednorodzinnych najczęściej montowane są centrale wentylacyjne z odzyskiem energii typu HERU®. Charakteryzują się wysoką efektywnością, niskim zużyciem prądu, niskim poziomem hałasu oraz wysoką niezawodnością. Centrale HERU® odzyskują do 84% energii, która w innym wypadku – przy użyciu jedynie wentylacji wyciągowej – zostałaby utracona. Dostępne są dwa modele centrali HERU®. Model S posiada izolację ze wszystkich stron wykonaną z wełny mineralnej 50 mm, dzięki czemu centralę tę można zamontować zarówno w pomieszczeniach nieogrzewanych, jak i ogrzewanych. HERU®. Model T posiada nieco słabszą
izolację, dlatego też nadaje się idealnie do pomieszczeń ciepłych.